Heiloo "Toen en Nu"
In deze rubriek publiceren wij met enige regelmaat oude foto's  of prentbriefkaarten van Heiloo, met daarnaast een recente foto genomen vanaf hetzelfde punt. Bovendien proberen wij met fragmenten van oude en/of nieuwe plattegrondjes van Heiloo zo goed mogelijk aan te geven waar de betreffende foto's genomen zijn.

Stationsweg 113
In jan. 2009 stuurde Thijs van Zwam een foto in van het huis aan de Stationsweg 113 (tussen Westerweg en spoorbaan). Hij schrijft er bij:
"Recentelijk heb ik een foto bemachtigd van mijn huis op de stationsweg. Hierop is duidelijk te zien hoe de oude situatie was. Jammer genoeg kan niet achterhalen uit welk jaar de foto is. Het leek mij leuk om deze foto met u te delen, wellicht wilt u hem toevoegen aan uw collectie.
Hieronder ziet u links de betreffende oude foto, en rechts de situatie in 2010 (Google Streetview)

Jammer dat het fraaie geveltje zo gemoderniseerd is. De gemetselde bogen boven de ramen waren zo fraai. Het tuinhekje aan de voorkant is zo te zien wel behouden gebleven.

Nu we toch op de stationsweg zijn, kijken we ook even wat meer in de richting van de spoorwegovergang:

Schoenmakerslaan / Stationsweg
Het deel van de Stationsweg tussen Heerenweg en spoorbaan werd vroeger ook wel Schoenmakerslaan genoemd (omstreeks 1990). Er bestaat een fraaie prentbriefkaart van. In het midden van de weg zien we nog het paardenpadje van klinkers. In de verte de toen nog handbediende spoorbomen die open staan. Die ouderwetse spoorbomen konden vanwege het scharnierende hekwerk dat er aan hing nooit helemaal in een verticale stand omhoog worden gezet. Ze bleven altijd enigszins schuin staan in geopende stand.

Er is hier op dit stukje in de loop der tijd het nodige veranderd. Nadat het verkeer drukker en drukker werd, is de spoorwegovergang voor het grote verkeer 50 m naar het noorden verplaatst (nu Zeeweg geheten). Maar de oude overgang vlakbij het station is er nog steeds, en van Google Streetview (2009) namen wij onderstaand beeld over, ongeveer gemaakt vanaf dezelfde plek als die van de fotograaf van de oude prentbriefkaart.

Eerder geplaatst:


Heilooërbos, De Kattenberg
In "Vaders achter het behang" komt het Heilooërbos heel wat keer ter sprake. Ook de daarin gelegen Kattenberg nabij de Kennemerstraatweg (door Jaap Schuuring ook de "Col de Miauw" genoemd). Er staan twee foto's van de Kattenberg in het boek, die we hier herhalen. Tevens is uw webmaster/fotograaf de plekjes op gaan zoeken waarvandaan de oude foto's zijn genomen. Het resultaat ziet u hieronder.

De foto op blz. 53 van "Vaders achter het behang". Nettie Postma schreef daar over de Kattenberg: "Natuurlijk liggen er ten aanzien van "De Kattenberg" ook bij mij de nodige herinneringen. Met mijn buurtgenootjes speelde ik daar vaak en zochten we beukennootjes. Later kwam ik daar ook met mijn eigen drie kinderen regelmatig [...]"

De ingang van het Heilooërbos bij de Kennemerstraatweg met op de achtergrond de Kattenberg. De foto staat in "Vaders achter het behang" op blz. 163 als illustratie van een artikel van Tjeerd Adema uit 1927 over het "Heilooër Bosch".

 

Zonder al te veel moeite kon de fotograaf de plek terugvinden waar de maker van de ansichtkaartfoto moet hebben gestaan. De meeste bomen staan er nog, zijn soms alleen wat dikker geworden. En de drie kinderen met een fiets hebben plaatsgemaakt door een jogger die daarop zaterdag 30 sept. 2006 zijn rondjes over de Kattenberg liep...

De situatie op 30 sept. 2006. Vanwege het mooie najaar stonden de bomen er toen nog weelderig groen bij, op de foto links is de herfst duidelijk al ingetreden. De toch al tamelijk forse bomen geheel links en rechts op de nieuwe foto, buiten het hek, waren er op de zwart-wit foto nog niet. Het paaltje in het midden hoort er in de moderne tijd uiteraard bij om te voorkomen dat men hier met de auto naar binnen rijdt om die vervolgens links en rechts kriskras te parkeren! Voor het overige kunt u trouwens bijna boom voor boom uit het oude plaatje terugvinden op het nieuwe.

Holleweg 55
In "Vaders achter het behang" wordt diverse keren geschreven over de kruidenierswinkel van Greeuw, aan de Holleweg G61, thans nr. 55. Zo schrijft Marjeta van den Kommer dat de ene week een boekje werd opgehaald bij kruidenier Bob Greeuw, en de andere week bij Ranzijn aan de Stationsweg. En Lies Smit schrijft dat, toen haar ouderlijk huis in Rotterdam in 1941 werd getroffen door een verloren bom, hun gezin introk toen in bij Greeuw, tot ze in juli 1945 weer terugkonden naar Rotterdam. In het boek staat een foto van deze kruidenierswinkel afgebeeld op blz. 254, die we hieronder links herhalen. Daarnaast ziet u een foto van de huidige situatie.

Holleweg 55 (voorheen G61) met de kruidenierswinkel van Greeuw. Merk op dat de ingang aan de Holleweg was. Aan de voorgevel bevindt zich links van de deur een brievenbus (die vier keer per dag geleegd werd!!!) en een automaat voor chocoladerepen. In Rondschrijven nr. 16, blz.21/22 vindt u nog een paar foto's van het interieur, en de tekst van een reclamefolder van Greeuw over zijn winkel. Een complete lofzang op de moderne inrichting! Er was voor de 'vleeschwaren' zelfs een 'koelcel', waarin de temperatuur automatisch geregeld werd. De moeite waard om nog eens te lezen!

Het pand in 2006, in gebruik door de firma WdB Trading in computers en toebehoren. Hoewel de ingang is verplaatst naar de Rechte Hondbosschelaan, staat de firma nog altijd genoteerd als gevestigd aan de Holleweg 55! Afgezien van de verplaatsing van de ingang zijn inmiddels ook de nodige andere veranderingen aan het pand aangebracht: de luifel is rondom verdwenen, de erker-etalages zijn weg, de roedenindeling van de ramen boven is gewijzigd en de gehele gevel is witgepleisterd. Gelukkig is de karakteristieke in boogvorm rondgemetselde voorgevel behouden gebleven. Een merkwaardige combinatie met het mansardedak.
Helaas is de aanwezigheid van auto's op de foto's uit deze tijd is bijna onvermijdelijk.


 

 

Westerweg 134
In "Vaders achter het behang" beschrijft Joke van der Vegt dat haar ouderlijk huis in 1941 getroffen werd door een gedumpte bom van een Engels vliegtuig. Daarop vertrok het gezin naar de grootouders van Joke die woonden aan de Westerweg D60 (thans nr. 134). En van dat huis staat op blz. 230 in "Vaders achter het behang" een foto die wij hier herhalen, met de huidige situatie ernaast.

Westerweg 134 (voorheen D60) met de oma en opa van Joke, mevrouw en meneer  Geuzebroek-Dekker.
Merk op dat zich aan de linker daklijst nog de porseleinen isolatoren bevinden van de bovengrondse elektriciteitsvoorziening.

De situatie in september 2006. De schoorsteen heeft plaatsgemaakt voor een klein pijpje van de CV, en er is een dakkapel verschenen. Er zijn nieuwe kozijnen geplaatst waarbij de roedenindeling is gewijzigd. Verder is de voordeur verplaatst naar de rechter zijgevel van het pand (zie foto-inzet). Thans wordt het huis bewoond door de fam. Rijk.

Het raadhuis (bijgewerkt met een nieuwe foto van sept. 2006)

Het gemeentehuis op de hoek van de Kennemerstraatweg. Datum opname onbekend. Vermoedelijk kort na de oorlog. De foto staat op blz. 108 in "Vaders achter het behang", als illustratie bij een verhaal van Cor Schoen.

    1 = gemeentehuis, 2 = Witte Kerkje

In het grote huis naast het raadhuis woonde veldwachter Geertsema.

Vanaf dezelfde plek gefotografeerd in januari 2006 (foto Eric Zwijnenberg).
Aan dit oude gemeentehuis is niet zoveel veranderd, alleen de bestrating naar de entree. Vroeger kon men met auto of koets tot aan de voordeur rijden, tegenwoordig moet men trappen op.
Aan de ernaast gelegen panden veranderde des te meer! Kaalslag! Een vleugel van het nieuwe gemeentehuis kwam er voor in de plaats.
Oplettende kijkers zullen in eerste instantie denken dat de foto's niet vanaf dezelfde plek genomen zijn omdat de plaats van de twee lantaarns met witte bol op het bordes ten opzichte van het gebouw niet correspondeert. Deze lantaarns zijn echter ooit vernieuwd, en, bij het veranderen van de entree, verplaatst!
Het gebouw werd in 1927 gebouwd door architect D. Saal uit Alkmaar ter vervanging van een veel kleiner raadhuis aan de noordzijde van de Witte Kerk.
Het pand is thans een gemeentelijk monument.
29 september 2006. De afgelopen maand heeft op deze plek een metamorfose plaatsgevonden van de Kennemerstraatweg. De kruising met (slecht geregelde) verkeerslichten is vervangen door een rotonde. Om dat te laten zien laat deze foto aan de onderzijde wat meer zien van de voorgrond dan de vorige twee. Op de rotonde is het nu nog een kale bedoening, maar dat zal er ongetwijfeld komend voorjaar fleuriger uitzien met bloemen en groen. In Digi-Rondschrijven nr. 4 vindt u nog wat meer nieuws uit de krant over deze nieuwe rotonde.

Holleweg 65/67

De Holleweg nr. 67/65 en lager. Deze foto staat in "Vaders achter het behang" op blz. 106 als illustratie bij een verhaal van Jeanne Snaauw.
De datum van opname is onbekend. De Holleweg is in ieder geval nog niet bestraat.
Direct achter het huizenblok links op de voorgrond gaat de Schuine Hondsbosschelaan naar links. Achter de daaropvolgende twee huizenblokken gaat de Rechte Hondsbosschelaan naar links.

Inzet: Plek waar de fotograaf anno 2005 had moeten staan.
In december 2005 kon de fotograaf niet meer precies op dezelfde plek staan als zijn voorganger, omdat daar een met een hek afgeschermde plek voor rolemmers was gecreëerd (zie inzet hierboven). Bovendien moesten 2 foto's aan elkaar worden geplakt. Het fraaie symmetrische huizenblok links (Holleweg 67 en 65) is gespaard gebleven, maar de twee andere, identieke huizenblokken tussen de Schuine en de Rechte Hondsbosschelaan zijn vervangen door nieuwbouw.
Deze drie huizenblokken werden in 1923 gebouwd als arbeiderswoningen. Omdat het resterende blok iets vertelt over de sociale geschiedenis van Heiloo heeft het historische waarde, en is het bestempeld als gemeentelijk monument.
De fraaie gesmede tuinhekjes rechts op de oude foto zijn grotendeels verdwenen (anders had de BMW daar nu niet kunnen staan), maar naast de fotograaf was nog een schamel restant aanwezig bij een ander huis (zie inzet). Foto's: Eric Zwijnenberg.
Nog aanwezig roestig restant van de eens zo fraaie tuinhekjes

Van Catsstraat

De Van Catsstraat rond 1945. Deze foto komt in het boek voor op blz. 200, als illustratie bij een verhaal van Annette Hoogkamp.
Wat een rust gaat er nog van dit straatbeeld uit. Nog geen enkele auto te zien. Alleen een vrouwspersoon in beeld. En wat is dat voor schort wat ze draagt?
 
Zestig jaar later. De fotograaf moest er tweemaal heen om een beetje gevrijwaard te zijn van auto's. Bij het eerste bezoek op een zondag stond echt de hele straat vol, tot op de trottoirs. En ook nu kon de fotograaf niet exact dezelfde plek innemen als zijn voorganger in 1945, omdat die door een auto werd bezet.
Het beeld is behoorlijk gewijzigd; een grote boom ontneemt het uitzicht op de huizen aan de linkerkant van de straat. Op de achtergrond is nog wel steeds het Witte Kerkje te zien.
Foto Eric Zwijnenberg

Van Doornstraat, voorheen Willibrordusweg


De Willibrordusweg tussen Van Aostastraat en Van Catsstraat, met gezicht op het Witte Kerkje. Deze foto staat in "Vaders achter het behang" op blz. 14.
Deze weg in "Tuindorp" werd in 1935 aangelegd.
Vanaf 1948 werd de naam Van Doornstraat.


Als de fotograaf anno januari 2006 op dezelfde plek gaat staan ziet men nauwelijks overeenkomsten! De  in de oorlog gerooide bomen zijn weer aangeplant, en ontnemen het uitzicht op de huizen. Bij de zwarte pijl is nog een beetje het Witte Kerkje te zien.


Als we, vanaf dezelfde plek, flink inzoomen, zien we alsnog duidelijk het Witte Kerkje.


Doen we wat stappen naar voren om de grote bomen links uit beeld te krijgen, dan zien we duidelijk drie huizen die ook op de oude foto waren te zien.
---------------------------------------------
Rechts: Lopen we verder naar voren dan zien we dat de huizen 1 en 2 ook nog bestaan, maar dat daarachter heel veel is gesloopt en vervangen door nieuwbouw.Alle kleurenfoto's: Eric Zwijnenberg

Heerenweg / Slimpad

Prentbriefkaart hoek Heerenweg (links) en Slimpad (rechts). Kijkend naar het oosten, met de rug naar de Stationsweg. De elektriciteitsvoorziening is nog bovengronds. De bomen langs de Heerenweg zijn nog maar kort geleden aangeplant. De foto is dus van na de oorlog. De kaart werd verzonden in 1952.
We staan (bijna) op hetzelfde punt. Juni 2005.
Het witte huis dat zo prominent op de bovenste foto staat, gaat vrijwel geheel schuil achter de grote boom. Ook de bomen langs de Heerenweg onttrekken de daarachter gelegen huizen geheel aan het zicht. Het Witte kerkje, op de bovenste foto nog zichtbaar aan het eind van de Heerenweg, gaat ook schuil achter de bomen. De daken van de huizen aan de rechterkant van het Slimpad zijn echter stuk voor stuk terug te vinden op beide foto's. De bakkerskar is verdwenen, daarvoor in de plaats is reclame gekomen voor CD's en DVD's. Afkortingen waar 60 jaar geleden nog niemand van gehoord had!
Foto: Eric Zwijnenberg

Zevenhuizerlaan


De Zevenhuizerlaan gezien vanaf het spoor.
Foto uit 1938, gemaakt door P.Th. Zwijnenberg.

Rechts op de foto is een bord te zien met het opschrift "HUIZEN EN BOUWTERREIN TE KOOP" (hier sterk uitvergroot). Daar zou later de Hoogeweg gebouwd worden. De moeder met de kinderwagen komt daar kennelijk net vandaan.
Op de nieuwe kleurenfoto rechts heb ik (E.Z.) met zwarte lijnen de afbakening aangegeven van het beeld van de foto uit 1938.

Deze foto is gemaakt door Annette Hoogkamp in 2003. Ze schrijft: "Door de bomen zie je weliswaar niet veel van de huizen in de straat, maar de fotograaf uit 1938 stond op exact dezelfde plaats als waar ik in 2003 stond, dus met de rug naar het spoor. Vóór het huis links op de oude foto is later nog een huis gebouwd, en het huis met de dubbele dakkapelletjes staat er nog net zo!"

Kennemerstraatweg 510c (thans nr. 638)


Kapperszaak Jonk. Kennemerstraatweg 510c.
 In de deuropening de moeder van Joop, Hannie en Elly Jonk. Foto van Hannie Jonk


Thans Kennemerstraatweg 638.     Foto's Eric Zwijnenberg, 2004


Links: Kaartje van Heiloo uit 1935. In geel is door ons de nieuwe Vennewatersweg ingetekend, die daar in 1935 nog niet liep. De rode stip is het huis nr. 638 waar vroeger de kapsalon was gevestigd. Met een groen kader is aangegeven welk deel hierboven uit een recente plattegrond is afgebeeld.  Hier is de oude ventweg langs de Kennemerstraatweg (vroeger Rijks straatweg genoemd) nog behouden. (bron: Tele Atlas Locatienet).

Kerkelaan / Holleweg

De Kerkelaan, met achter ons de Holleweg, ca. 1938. Het stukje hekwerk rechtsvoor is van de tuin van de familie Mol en het bospaadje leidt naar het in "Vaders achter het behang" zo vaak beschreven 'Paardenlandje'. Joke v.d. Vegt beschrijft het huis rechts met: "Hier woonde mijn schoolvriendinnetje Tilly Krelage, waar ik veel mee speelde en er ook wel eens door haar ouders uitgenodigd werd om mee te eten; een hele eer. Ze hadden mooi serviesgoed."

Precies dezelfde plek anno mei 2001. Deze foto werd gemaakt door een oud Heilooër die vergat zijn of haar naam achterop te zetten.

 Op nevenstaand kaartje geeft de blauwe pijl aan in welke richting de fotograaf keek, het rode rechthoekje geeft het huis weer.
Het pad op de prentbriefkaart dat vlak naast het huis het bos inloopt (Zandersweg) is tegenwoordig verdwenen, en bij de tuin van het huis getrokken. Het huidige rijwielpad vertakt zich nu 40 m verderop naar Westerweg en Zandersweg.