In deze animatie gaat een deel van de plattegrond uit 1935 geleidelijk over in die van 2004 en terug.
Dit gebeurt in een eindeloze lus, zodat u de verschillen op uw gemak kunt bekijken.

Er is geprobeerd de plattegronden zo goed mogelijk over elkaar heen te laten vallen. Het is interessant om de veranderingen die in de loop der tijd hebben plaatsgevonden te bekijken.

Diverse wegen van tegenwoordig waren er nog niet in 1935, zoals de Ringweg. Merk op hoe de Vennewatersweg een volkomen nieuw tracÚ heeft gekregen.
Ook Het Zevenhuizen (dat is min of meer het verlengde van de Zevenhuizerlaan aan de andere kant van het spoor) kreeg een nieuw tracÚ.