Uit het oog verloren

In deze rubriek plaatsen wij met enige regelmaat een foto van iemand die wij uit het oog verloren zijn, en van wie wij graag, voor zover hij of zij nog leeft, het adres zouden willen weten.
Mocht u de afgebeelde persoon herkennen en iets naders weten, dan kunt u een e-mailtje sturen naar pazwijnenberg@hotmail.com, of een briefje naar P.A.Zwijnenberg, Park Dolce Vita 7, 2435 NS  ZEVENHOVEN, of een telefoontje naar 0297-593631.


Januari 2011. Ditmaal geen nieuwe oproepen. We vragen graag nogmaals uw aandacht voor de volgende voorgaande oproepen.


Vijfde oproep, "Aan het strand", geplaatst jan. 2006
Deze foto uit 1937 uit het familiealbum van de Zwijnenbergs, toont twee "tijdelijke" vriendjes. De jongen rechts is de toen in Amsterdam wonende Henk Ruiter, die regelmatig bij zijn zuster en zwager Lies en Piet Zwijnenberg aan de Kennemerstraatweg in Heiloo logeerde, en vriendschap kreeg aan de jongen links op de foto. Wie was deze linker jongen, die hoogstwaarschijnlijk in Heiloo woonde?


Vierde oproep, klassenfoto, geplaatst jan. 2006
Deze klassenfoto stamt uit het fotoalbum van de familie Feijen uit Heiloo, zonder één enkele aanwijzing over jaartal, klas of onderwijzer.

Er is iets meer bekend. De onderwijzer zou de heer Peeman zijn, en een aantal namen is bekend. Lees meer in Digi-Rondschrijven nr. 5


Derde oproep, afkomstig van Mary Veenis. Geplaatst juni 2005
Ik ben nog steeds op zoek naar Kees Booij zijn adres. Er heeft nooit iemand gereageerd op mijn vraag waar Kees Booij nu woont. Hij zou misschien het adres van de familie Runia kunnen hebben...?
Ik ben namelijk op zoek naar het adres van de zoon van de heer Runia, de buurman van Kees Booij aan de Holleweg. Dit in verband met onze genealogie, waarin bij hem een grote fout is gemaakt: Een ver familielid van de heer Runia trouwde in het verleden met een Sanstra/Atsma uit Bolsward. Maar deze jongeman, genaamd Gerrit Atsma (want zo heette de moeder), was een "onecht" kind. De vader was onbekend. Toen kreeg hij uiteindelijk de naam van de vroedvrouw die bij de bevalling aanwezig was. In de genealogie van de Runia's staat ZIJ nu vermeld als DE VADER van deze Gerrit, die vanaf dan in plaats van Atsma, FORWERDA is gaan heten...
Dat wil ik hem zo graag vertellen, maar ik heb geen adres. Het adres dat ik had in Utah (want daar zijn ze destijds naar toe geëmigreerd!) is niet juist meer en correspondentie er naar toe, kreeg ik retour.

Het heeft iets opgeleverd! Zie Digi-Rondschrijven nr. 4 van okt. 2006.
En lees hoe Thijs Runia is opgespoord in Amerika en in aug. 2008 een bezoek bracht aan Joke v.d. Vegt. Digi-Rondschrijven nr, 5, jan. 2011


De tweede foto die wij in maart 2005 plaatsen ging vergezeld van een oproep zoveel mogelijk kinderen thuis te brengen.
De foto heeft nog geen enkele reactie opgeleverd.

Het is een klassenfoto van de Noodschool aan de Westerweg/Zeeweg uit juli 1944.

Een groot aantal leerlingen is thuisgebracht. De onderwijzer was de heer De Oude. Lees meer in Digi-rondschrijven nr. 5

Omdat u wellicht de foto wat sterker vergoot wilt bekijken, volgen hier twee "thumbnails" van deelvergrotingen. Als u erop klikt worden ze vergroot weergegeven met maximale resolutie. Houdt u rekening met een wat langere downloadtijd als u via een gewone telefoonlijn werkt. De foto's zijn 400 en 300 kB groot. Gebruik daarna de schuifbalken om alle gezichtjes te bekijken.