NIEUWS

Op deze pagina treft u steeds het laatste nieuws aan. Het nieuwste nieuws bovenaan. Foto's in eerder geplaatst nieuws zijn z.g.n. thumbnails. Door erop te klikken worden ze vergroot.


In december 2011 verscheen het boek "Heiloo, een dorp in oorlogstijd" van Jaap de Graaf en Josta de Graaf-Gieltjes.

Klik HIER voor een reactie van Peter Zwijnenberg op het nieuwe boek (pdf-file).


Digi-Rondschrijven Nr. 5 verschenen (17 jan. 2011)
Het heeft wel heel erg lang geduurd, en daarvoor mijn excuses, maar de vijfde editie is verschenen.
Eric Zwijnenberg


Google Streetview
De camera-auto's van Google Streetview hebben de afgelopen paar jaar ook Heiloo goed doorkruist. Vrijwel elke straat en weg hebben ze gereden en continu foto's gemaakt.
Voor hen die niet meer in Heiloo wonen een ideale manier om Heiloo anno nu te verkennen, en te zien hoe de oude bekende plekjes van vroeger er nu uitzien. U kunt er nu virtueel rondrijden en naar alle kanten om u heen kijken.
Hier een kaart waarop met blauwe lijnen is aangegeven welke straten gefotografeerd zijn. Dat is gewoon bijna alles!

Ga naar www.maps.google.nl, en type Heiloo in. Sleep dit gele mannetje naar de plek waar u wilt starten:  

Hier Streetviews beeld van het geboortehuis van Peter en Eric Zwijnenberg aan de Kennemerstraatweg:


17 aug. 2007 Jos Brink overleden

Op 17 aug. 2007 is op 65 jarige leeftijd Jos Brink overleden. Jos Brink werd op 19 juni 1942 in Heiloo geboren. Hij groeide op in Rotterdam. Hij verwierf grote bekendheid als acteur, cabaretier, musicalster, schrijver, predikant, hoorspelacteur en tv-presentator. Op verzoek van Peter Zwijnenberg schreef Jos Brink in 2004 het Voorwoord voor "Vaders achter het behang", waarvoor hij de linker foto ter beschikking stelde. Het rechter fotootje, geheel in stijl met alle andere foto's van de verschillende Heilooënaren die bijdragen leverden aan "Vaders achter het behang", komt uit een In Memoriam van Telegraaf Hotshots.

 

 

 


Digi-Rondschrijven Nr. 4 verschenen (20 oktober 2006)
Het heeft even geduurd, waarvoor mijn excuses, maar de vierde editie is verschenen, en uitgebreider dan ooit. Uitgeprint op papier telt dit nieuwe nummer maar liefst 23 pagina's!
Uw webmaster: Eric Zwijnenberg


Digi-Rondschrijven nu ook in "printvriendelijke" versie
Het Digi-Rondschrijven, vervolg van het papieren Rondschrijven Heiloo dat Peter Zwijnenberg twintig nummers lang verzorgde, was tot nu toe alleen via deze website te bekijken. Omdat er ongetwijfeld bezitters van het papieren Rondschrijven zijn die hun serie willen voortzetten met de teksten en foto's van de digitale voorzetting, zijn alle edities, ook de drie reeds verschenen 'nummers' nu ook in een direct afdrukbare PDF-versie aanwezig. De indeling is aangepast aan het A4-formaat, zodat iedereen hem op zijn printer, al dan niet in kleur, kan uitdraaien. Hiervoor is wel het programma "Adobe Reader" vereist, maar de meeste computerbezitters zullen dat inmiddels wel hebben geïnstalleerd. Zo niet, dan is het gratis te downloaden via de volgende link: http://www.adobe.com/nl/products/acrobat/readstep2.html.
Ga naar Digi-Rondschrijven voor zowel de digitale als de printversie van ons mededelingenblad.
Eric Zwijnenberg


Historische objecten en historische panden op gemeentelijke website

Min of meer bij toeval ontdekte uw webmaster dat de gemeentelijke site www.heiloo.com veel aandacht besteedt aan monumenten. Via de homepage is de toegang niet erg duidelijk, maar als u direct met de volgende twee links werkt vindt u op
http://www.heiloo.com/asp/foto/foto_index.asp?fm=1&fid=56410&dir1=gemeente&id=202&fc=Historische+objecten 14 foto's van historische objecten, en op
http://www.heiloo.com/asp/foto/foto_left.asp?fm=2&dir1=gemeente&id=202&fc=Historische+panden maar liefst 48 foto's van historische panden! Dat betreft o.a. alle rijks- en gemeentelijke monumenten.
Als u eenmaal op een van deze twee pagina's zit, ziet u rechts dat er ook nog foto's zijn van Nijenburg (14 foto's), Onze Lieve Vrouw ter Nood (5 foto's) en de Sint Willibrordusstichting (5 foto's). Een aanrader om hier te kijken.

Plattegrond van Heiloo

Een hele mooie, duidelijke grote plattegrond van Heiloo vindt u op de volgende link:
http://www.dekleinemedia.nl/redactie/heiloo/040102_plattegrond.html

Prachtige website over het Heilooër Bos, onderdeel van het Landgoed Nijenburg

Een fraaie site met heel veel informatie vindt u op de volgende link:
http://www.paultenhave.nl/HB-start.html
Er zijn vier hoofdonderwerpen: Algemeen, Bomen en struiken, Kruidplanten en Vogels. Alles wat er groeit, bloeit en vliegt wordt behandeld.

Voor prachtige foto's van Paul ten Have over de Eilandspolder, Wimmenumer duinen, paddestoelen etc. zie de homepage http://www.paultenhave.nl/
 


Wikipedia en Heiloo

Nu we toch met websites bezig zijn vertellen we u maar meteen dat de internet-encyclopedie Wikipedia ook uitgebreid aandacht besteedt aan Heiloo. Klik op de volgende link:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Heiloo
 

Onthulling straatnamen op Willibrordusterrein

 
Terrein GGZ Noord-Holland-Noord krijgt straatnamen [Bron: www.ggz-nhn.nl]
 

Het terrein van GGZ Noord-Holland-Noord krijgt vanaf 1 augustus 2006 officiële straatnamen. Deze straatnamen zijn een volgende stap in het vervullen van de wens dat het terrein van de instelling voor geestelijke gezondheidszorg een woonwijk wordt van de gemeente Heiloo. Met de invoering van de straatnamen zal ook de bewegwijzering op het terrein worden aangepast. Er worden straatnaamborden geplaatst in de huisstijl van de gemeente Heiloo.

Vermaatschappelijking is een van de pijlers van GGZ NHN. In dat kader streeft zij ernaar het terrein in Heiloo zo open en toegankelijk mogelijk te laten zijn. Op korte termijn krijgt een deel van de cliënten hun eigen appartement met een eigen adres. De bouw van reguliere woningen op het terrein ligt in de planning. Dit vereist een bewegwijzering die inspeelt op de toekomst waarin het terrein een gewone woonwijk wordt van de gemeente Heiloo, net als de daaromheen gelegen wijken. 

Bij het bepalen van de straatnamen is GGZ NHN uitgegaan van de geschiedenis van het terrein. De voorstellen van straatnamen zijn mede ontleend aan het boek 'Heiloo voor en na Willibrord', gemeente Heiloo, 1995, hoofdstuk 3 t/m 9. Er is gekozen voor de volgende namen met hun geschiedenis:
De Bullaan
De noordflank van het terrein is gelegen aan de Kanaalweg en die werd vroeger Bullaan genoemd.
De Hooge Venne
Dit is een aanduiding van een perceel dat nu binnen de wijk Ypestein zou liggen. Op de oude kaart is te zien dat de Hooge Venne grenst aan de het perceel Olvendijk.
De Kapelbuurt
In de ontstaansgeschiedenis van Heiloo valt te lezen dat Heiloo zich ontwikkeld heeft uit enkele buurtschappen. Daarnaast is het te bebouwen gedeelte van het terrein aan de zuidflank door de architecten dusdanig ontworpen dat het zicht vanuit Ypestein op de kapel van GGZ NHN blijft bestaan. Van de bebouwing op de zuidflank kan gesproken worden over een 'buurtje'.
De Kroft
Een kroft is een stuk zandgrond dat hoger ligt dan de omringende akkers. In Heiloo kwamen 'kroften' veelvuldig voor. Op oude kaarten zijn zij te vinden, meestal met de naam van de eigenaar, bijvoorbeeld: 't kroftje van Adriaan Pietersz.
De Olvendijk
Aanduiding van een perceel gelegen ten zuiden van de Kanaalweg en ten oosten van ' 't Huis Ypestein'. Op de oude kaarten zijn drie percelen met de naam Olvendijk te vinden; De Kleine Olvendijk, De Grote Olvendijk en gewoon Olvendijk. (Bron: kadastrale atlas naar de opmetingen van 1821.)
De Overtoom
De overtoom is een dam met glooiende hellingen waar kleine schepen over worden getrokken van het ene water in het andere. Het vaarwater De Die stroomde in vroeger tijden langs het Heilooërmeer. Over de dijk van De Die lag een overtoom.
De Strandwal
Een strandwal is een hoger gelegen stuk grond. Heiloo ligt gedeeltelijk op zo'n strandwal. Er wordt momenteel veel onderzoek naar gedaan.
Het Die
Het vaarwater De Die stroomde in vroeger tijden (rond 1566) langs het Heilooërmeer.
Het Kerkepad
Het Kerkepad heeft als naam geen historische betekenis, maar is gekozen omdat deze weg langs de kapel op het terrein loopt.
Het Landpad
Midden op het terrein loopt Het Landpad. Deze verbindt het ene gedeelte van het terrein met het andere.


Alkmaarsche Courant, 9 sept. 2006


Rotonde bij het oude gemeentehuis
De Alkmaarsche Courant besteedde op 16 sept. 2006 in 'Stad en Streek' aandacht aan de eerste rotonde in de Kennemerstraatweg nabij het oude gemeentehuis. Wij laten het stukje van André Nijhoff met foto van Martin de Haan hier volgen:


Website "Vaders achter het behang" nog steeds regelmatig bezocht
Hieronder ziet u een tabel met verschillende gegevens over het bezoek over het gehele jaar 2005.

Maand Unieke bezoekers Aantal bezoeken Pagina's Hits Bytes
Jan 2005 81 125 715 4565 70.62 MB
Feb 2005 58 79 354 2483 36.60 MB
Mrt 2005 115 153 730 4998 79.38 MB
Apr 2005 77 124 863 5881 122.26 MB
Mei 2005 56 90 327 1842 30.06 MB
Jun 2005 66 113 661 5986 76.19 MB
Jul 2005 73 100 392 2321 44.91 MB
Aug 2005 84 118 384 2582 51.55 MB
Sep 2005 86 125 538 3815 84.68 MB
Okt 2005 104 154 494 2929 54.36 MB
Nov 2005 96 174 621 4182 78.94 MB
Dec 2005 81 124 543 3539 82.75 MB
Totaal 977 1479 6622 45123 812.31 MB

Ondanks het feit dat updates wat minder frequent plaatsvinden, is er toch een voortdurende belangstelling voor de site.


In november 2005 verscheen een alleraardigst boekje "Monumenten in Heiloo"

Het is samengesteld door Mw. Anita van Breugel, die bij de gemeente Heiloo (en de gemeente Bergen) belast is met de zorg voor de monumenten. De uitgave is een samenwerking tussen de Heilooër Amateur Fotografenclub (HAF), de gemeente Heiloo en drukkerij de Uitkijkpost. Het bevat foto's en beschrijvingen van 85 Heilooër monumenten.
Heiloo telt 23 rijksmonumenten, 1 provinciaal monument en 61 gemeentelijke monumenten. Ze worden allemaal in dit boekje beschreven. Na een voorwoord van de voorzitter van de HAF en van wethouder Daas, volgt een interessante inleiding van Anita van Breugel, waarin zij de ruimtelijke ontwikkeling van Heiloo in de loop der tijd schetst, en waarbij ook de verschillende uitbreidingsplannen aan bod komen.
Het boekje is verkrijgbaar bij drukkerij de Uitkijkpost, De Hoefsmid 5, 1851 PZ  Heiloo voor de prijs van  € 15,00.
Voor wie niet in de omgeving van Alkmaar woonachtig is kan, tegen vergoeding van de verzendkosten, voor toezending worden gezorgd. Stuur een mailtje aan ericzwijnenberg@hotmail.com

Een verslag van de verschijning en presentatie van het boekje met diverse foto's vindt u op de website van de fotoclub:  www.fotoclubheiloo.nl/Actueel.htm


Uw webmaster maakte op 28 mei 2005 een rondvlucht met een helikopter over de Egmondermeer, Sammerpolder en over Heiloo. Daarbij nam hij onderstaande foto.

Om de downloadtijd van deze nieuwspagina te beperken hebben wij de foto hierboven verkleind. Als u over kabelinternet, ISDN of ADSL beschikt kunt u de foto met originele resolutie (1,4 MB groot) downloaden in een apart venster door  HIER  te klikken.


Naar aanleiding van de viering van de bevrijding 60 jaar geleden, besteedde het Heilooër weekblad "De Uitkijkpost" in mei 2005 uitgebreid aandacht aan de vele verhalen in "Vaders achter het behang". Veel herinneringen aan de bevrijding die in het boek staan opgetekend werden in De Uitkijkpost aangehaald. Dat de redactrice tot de jongere generatie behoort en zelf de oorlog niet heeft meegemaakt bleek wel uit de kardinale fout die zij maakte door op de voorpagina van het blad te spreken over 50 jaar bevrijding in plaats van 60 !!! Maar al met al was het artikel toch een leuke reclame voor het boek.


Een ander boek van Peter Zwijnenberg is op 5 april 2005 uitgekomen:
"Kees de jongeman / Kees de man"
Klik  HIER  voor meer informatie!


Website "Vaders achter het behang" een succes
Vanaf het moment van introductie (oktober 2004) mag deze website zich in een voortdurende belangstelling verheugen.
Dit ondanks het feit dat uw webmaster niet geheel toekwam aan een maandelijkse update. Hieronder ziet u een tabel met verschillende gegevens over het bezoek.

Maand

Unieke bezoekers

Aantal bezoeken

Pagina's

Hits

Bytes

Okt 2004

33

58

595

2265

25.01 MB

Nov 2004

110

156

1205

8227

120.14 MB

Dec 2004

56

112

961

5449

67.29 MB

Jan 2005

81

125

715

4565

70.62 MB

Feb 2005

58

79

354

2483

36.60 MB

Mrt 2005

98

125

462

2666

43.58 MB


Abonneer u op berichten over updates

Kopers van het boek worden van het bestaan van deze site op de hoogte gesteld door een bladwijzer die in ieder boek is ingelegd.
Hiernaast het bureau van Peter Zwijnenberg waar de printer bezig is met het afdrukken van de honderden boekenleggers.
Met ingang van maart 2005 is een nieuwe service in het leven geroepen. Als u een e-mailtje stuurt aan   ezwijnenberg@hotmail.com  met als onderwerp "Vaders achter het behang" krijgt u voortaan per e-mail bericht als deze site een update heeft ondergaan.

Januari 2005. Nederlandse schilderes schenkt exemplaren van Vaders achter het behang aan Heilooër instellingen
De al vele jaren in Frankrijk wonende Nederlandse schilderes Thea van Putten - Van Engelen schonk 10 exemplaren "Vaders achter het behang" aan culturele en/of medische instellingen in Heiloo!
Tot grote verrassing van redacteur Peter Zwijnenberg blijkt zijn ontmoeting met Thea van Putten, tijdens haar recent bezoekje aan ons land, waarbij ze enthousiast kennismaakte met het boek "Vaders achter het behang", een onverwacht staartje te hebben gekregen. Per brief van 25 november liet zij hem weten € 250,00 te hebben overgemaakt, met als opdracht tien exemplaren van het boek te doen verdelen over bejaarden- en/of verpleeghuizen voor senioren  in Heiloo die er een bibliotheek(je) op na houden. Een zeker niet alledaags gebaar waarmee Heiloo zeker blij mag zijn. Met weekblad "De Uitkijkpost" alsmede met Klazien Beets-Boot is contact opgenomen voor een goede verdeling, conform de wens van Thea van Putten. Uiteindelijk zijn de boeken terechtgekomen bij enkele zorginstellingen, en in de wachtkamers van diverse Heiloose huisartsen en een notariskantoor.
Het weekblad "De Uitkijkpost" besteedde op 5 januari 2005 aandacht aan deze schenking (sinds wanneer schrijven we Heiloo met dubbel l ?):


Januari 2005. Verkoop boek Vaders achter het behang een groot succes

De feestdagen in december hebben bij de Heiloose boekhandelaren een ware run veroorzaakt op het boek "Vaders achter het behang". Telkenmale moest de voorraad worden aangevuld. Maar ook in Alkmaar en Heerhugowaard werden diverse exemplaren bij de boekhandel verkocht.

Op de foto de auteur met een kamer vol dozen met boeken.

 


8 dec. 2004. Laatste nummer "Rondschrijven" verschenen met bijzondere postzegel
Vandaag verscheen het allerlaatste nummer van "Rondschrijven Heiloo", nummer 20. Samensteller Peter Zwijnenberg verwoordt het stoppen aldus:
"Het besluit om na 20 afleveringen met "Rondschrijven Heiloo" te stoppen is, zoals iedereen heeft begrepen, gebaseerd op het risico in herhalingen te gaan vallen" en niet omdat iemand eens schreef  dat hij "al die verhalen over de oorlog nu wel een beetje zat was".
Dit laatste nummer werd, aan de abonnees die het boek "Vaders achter het behang" kochten, verzonden in een envelop die gefrankeerd was met een speciaal voor dit doel uitgegeven postzegel:

Had vader Zwijnenberg ooit kunnen vermoeden dat de foto die met zijn Kodak Brownie box van hem werd gemaakt in zijn schuilplaats op Kennemerrstraatweg A452a, 60 jaar later zou worden afgebeeld op een postzegel van TPG Post??

Overigens, "Rondschrijven Heiloo" blijft toch een beetje bestaan, maar dan in digitale versie op deze website. Iedereen kan nog steeds verhalen, herinneringen, anekdotes en foto's insturen! Klik hiernaast op "Rondschrijven" en u leest deze nieuwe bijdragen!


12 nov. 2004. Groot artikel in het Noordhollands Dagblad, Stad en Streek, editie Alkmaarsche Courant
Naar aanleiding van een interview door een journaliste op 6 november.
Klik hieronder op een der "thumbnails" als u iets wilt lezen. Klik daarna op het symbool voor "Vorige pagina" van uw browser om terug te keren.

Fragment van het artikel, zonder foto
68 kb (downloadtijd ca. 15 sec bij internet via gewone analoge telefoonlijn)
Fragment van het artikel, met foto
175 kb (downloadtijd ca. 40 sec bij internet via gewone analoge telefoonlijn)
Gehele artikel
2,1 Mb (alleen voor mensen met een snelle internetverbinding!)

 


6 nov. 2004. De auteur geïnterviewd
Op zaterdag 6 november werd Peter Zwijnenberg geïnterviewd door Radio RTV Noord-Holland. "Op locatie", dat wil zeggen voor zijn ouderlijk woonhuis aan de Kennemerstraatweg. De uitzending vond plaats op maandag 8 november om 12.45 uur.
U kunt in het bezit komen van dit interview van ca. 8 minuten op CD door overmaking van  € 5,00 op girorekenin
g 152622 t.n.v. P.A. Zwijnenberg te Zevenhoven. Het bedrag is inclusief verzendkosten, en een zelfklevend hoesje, zodat u de CD achterin het boek "Vaders achter het behang" kunt plakken!
 


3 nov. 2004. Groot artikel in "Alkmaars Weekblad"
Van de hand van journalist Bob de Mon verscheen in het Alkmaars Weekblad van 3 nov. een aardig artikel over "Vaders achter het behang". Helaas besloot het artikel met het vermelden van een onjuiste verkoopprijs, namelijk  € 22,35 (dat was de voor-intekenprijs) in plaats van  € 27,95. Eerder deze week moet al iets hebben gestaan in een weekblad dat rond Castricum of Limmen verschijnt, maar wij bezitten daar helaas geen knipsel van.
Klik hieronder op een der "thumbnails" als u iets wilt lezen. Klik daarna op het symbool voor "Vorige pagina" van uw browser om terug te keren.

Fragment van het artikel, zonder foto
57 kb (downloadtijd ca. 12 sec bij internet via gewone analoge telefoonlijn)
Fragment van het artikel, met foto
91 kb (downloadtijd ca. 20 sec bij internet via gewone analoge telefoonlijn)
Gehele artikel
1,9 Mb (alleen voor mensen met een snelle internetverbinding!)

30 okt. 2004. De verschijning van het boek!
Op zaterdag 30 november werd door de drukker een grote partij dozen met het nieuwe boek "Vaders achter het behang" afgeleverd! Een heuglijke dag. Onmiddellijk volgde de distributie naar een drietal "afhaaladressen" ten behoeve van de voor-intekenaren die, zonder verzendkosten, hun bestelde boek daar kunnen ophalen.


21 okt. 2004. De laatste drukproef!
Na maanden van voorbereiding en het herhaald corrigeren van drukproeven, is op 21 oktober de allerlaatste drukproef van "Vaders achter het behang" gecontroleerd. Wij verwachten de verschijning van het boek rond 1 november.
Een persbericht is inmiddels de wereld ingestuurd.Voorintekeningen komen nu dagelijks binnen.
Houd deze website in de gaten voor mee informatie!

Bestelinformatie voor het boek "Vaders achter het behang"