RONDSCHRIJVEN HEILOO

Het kwartaalblad "Rondschrijven Heiloo" werd door Peter Zwijnenberg in 1999 in het leven geroepen onder het motto: "Herinneringen van Oud-Heilooers aan hun jeugd rond de tweede wereldoorlog, naar aanleiding van het boekje "A452a".

Het begon allemaal in 1991 met het boekje "A452a" (zijn vroegere huisnummer aan de Kennemerstraatweg) vol jeugdherinneringen.
Het werd in een oplaag van 10 exemplaren verspreid onder enkele, met veel moeite opgespoorde dorps- en klasgenootjes. Nadat de 'Alkmaarsche Courant' hieraan op 13 mei 2000 aandacht besteedde volgde een golf van enthousiaste reacties. Het gevolg daarvan was de start van een viermaal per jaar verschijnend blad, het "Rondschrijven Heiloo", waarin oud-Heilooërs niet alleen hun herinneringen aan Heiloo in en rond oorlogstijd kwijt konden, maar ook hun 'kiekjes' uit vergeelde fotoalbums. Uniek en kostelijk materiaal, waarin zo ongeveer 'heel Heiloo' wordt beschreven en dat zelfs van overzee de weg naar de redactietafel van Peter Zwijnenberg vond.

In december 2004 is het 20e en tevens LAATSTE nummer van het blad verschenen!! Dat wil niet zeggen dat daarna niemand meer zijn jeugdherinneringen aan Heiloo kwijt kan, want deze website biedt de mogelijkheid om met enige regelmaat nog iets te publiceren dat de moeite waard is. Ook eventueel nog uit oude fotoalbums opduikende kiekjes kunnen op deze site worden gepubliceerd.

RS is dus wel verdwenen op papier, maar gaat hier digitaal verder! Lees de bijdragen!